English ..... Japanese (Word) Index

M DOWN

mad ..... kyoo

make love ..... neru [v]

man ..... otoko

marriage ..... keckon

marksman ..... shageki-no-meishu

Mars ..... kasei

master ..... shujin

meal ..... meshi

meat ..... niku

medicine ..... kusuri

Merry Xmas ..... merii kurisumasu

mew (creature) ..... naku [v]

mild ..... yawarakai [aj]

milk ..... gyuunyuu

mind ..... kokoro

mistress ..... onna-shujin

money ..... kane

monkey ..... saru

month , Monday ..... getsu(-youbi) , gatsu , tsuki

moonlady ..... tuki-n-onna

mother ..... haha

mother's milk ..... bonyuu

mountain ..... yama

mouse ..... nezumi

mouth ..... kuchi

movie ..... eiga

Mt.Fuji ..... fuji

murder ..... satsujin

murder ..... tasatsu

music ..... ongaku

M UP